Uvjeti prodaje -

Uvjeti prodaje

Osnovni izrazi navedeni u ovim Uvjetima poslovanja

Prodavatelj: Poljski dom d.o.o.
Adresa: Maceljska ulica 19,10000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 386 43 53
E-mail: info@poljskidom.hr
MBS: 1855557
OIB: 32724255854

Prodavatelj je pravna osoba ili fizička osoba koja putem Internetske trgovine prodaje proizvod Kupcu.

Kupac proizvoda je svaka pravna osoba ili fizička osoba koja kupuje proizvode putem Internetske trgovine na način kako je to uređeno ovim Općim uvjetima poslovanja trgovca, a koji čine sastavni dio svakog kupoprodajnog ugovora zaključenog između Prodavatelja i Kupca.

Kupac odabire barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, plati putem pružatelja platne usluge (kreditnom karticom, e-bankingom, virmanom (uplatnicom) u banci,pošti ili FINI) i pošalje narudžbu Prodavatelju ili pošalje narudžbu pa artikl plati pouzećem (gotovinom prilikom dostave).

Ovi Opći uvjeti dostupni su Kupcima u svako doba i iste je moguće spremiti, ponovno koristiti i reproducirati.

 

Opće odredbe

Ovim Općim uvjetima uređuju se odnosi između Kupca i Prodavatelja, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uvjete i načine plaćanja, prava na prigovor i raskid ugovora, uvjete dostave, zaštite tajnosti osobnih i drugih podataka i druga pitanja vezana uz Internetsku trgovinu.

Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je u trenutku primitka potvrde Prodavatelja o narudžbi na e-mail adresu Kupca.

Kupnju i dostavu proizvoda moguće je izvršiti samo na području Republike Hrvatske.

Kupnjom proizvoda putem Internetske trgovine smatra se da je Kupac pročitao, primio na znanje sve navedene obavijesti i slijedom toga prihvatio Opće uvjete kao sastavni dio kupoprodajnog ugovora.


Kupac fizička osoba može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika.

Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost. Kupci su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom Kupacu pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi Internetska trgovina.

Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz Internetsku trgovinu kao i sav ostali sadržaj zbog čega su Kupci dužni prije svake kupovine pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti. Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup Internetskoj trgovini i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja Internetske trgovine ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj.

Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje Internetske trgovine. 

Uvjeti kupovine

Tvrtka Poljski dom d.o.o. o ukviru ove internetske trgovine (https://www.poljskidom.hr) posluje s kupcima na teritoriju Republike Hrvatske. Naša ponuda je slobodna i neobvezujuća.
Internetska kupovina može se ostvariti samo ukoliko se Kupac prijavi na za to predviđenom mjestu. Prilikom ispunjavanja obrasca za prijavu Kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke.

Proizvodi koje je moguće kupiti postavljeni su na Internetskoj stranici, a uz svaki prikazani proizvod navedeni su podatci o cijeni, sadržaju alkohola kao i pripadajući opis.

Odabir željenog proizvoda vrši se spremanjem u košaricu klikom na link „Dodaj u košaricu“. Ukoliko Kupac izvrši kupovinu proizvoda koji je, u međuvremenu, prodan tada će Prodavatelj kontaktirati Kupca radi dogovora o daljnjem postupanju (povrat uplaćene cijene, kupovina drugog proizvoda ili isporuka proizvoda u najkraćem mogućem vremenu kada ga Prodavatelj pribavi).

U „košarici“ se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupovinu zajedno sa cijenom proizvoda te ukupnom cijenom (uključen PDV). U košarici je također naznačen i ukupan iznos dostave.

Cijene

Istaknute cijene su važeće u trenutku narudžbe. Sve istaknute cijene uključuju PDV, te povratnu naknadu za zbrinjavanje ambalaže.

AKCIJSKE CIJENE vrijede isključivo u vrijeme akcije. Odgoda slanja ili preuzimanja proizvoda na akciji moguće je isključivo ukoliko su proizvodi plaćeni unaprijed, bilo uplatom na transakcijski račun, bilo kartičnim plaćanjem.

Za nepreuzete pošiljke ponovno slanje odnosno isporuka nije moguća po istim cijenama.

 

Način plaćanja

Narudžba i trenutak sklapanja ugovora

Pregled i informacije o artiklima dostupne su svim posjetiteljima naše Internetske trgovine. Informacije o cijenama i naručivanje su omogućeni jedino registriranim korisnicima.

Ukoliko pri posjeti našoj internetskoj trgovini Kupac ne potvrdi svoju punoljetnost, biti će mu prikazani samo bezalkoholni artikli.

Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na web trgovini https://www.poljskidom.hr može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu Poljski dom d.o.o. dobavljača.
Takva situacija je izvanredna i ne traje dugo.

Proizvodi se naručuju odabirom, korištenjem menija i popunjavanjem elektronskog formulara. Proizvod se smatra naručenim kada Kupac prođe cijeli postupak narudžbe odnosno plati naručeni proizvod.

Plaćanje naručenih proizvoda moguće je obaviti na slijedeće načine:

  • E-banking-om ili općom uplatnicom / virmanom (podaci za uplatu: Poljski dom d.o.o., Maceljska ulica 19,10000 Zagreb,
    RBA IBAN: HR57 2484 0081 1025 2644 6)
  • karticama online (Visa, MasterCard, Maestro, Diners, American Express)

Narudžba se smatra zaprimljenom:

  • U slučaju plaćanja kreditnom karticom - u trenutku kada Poljski dom d.o.o. dobije potvrdu predautorizacije kreditne kartice Kupca na iznos narudžbe
  • U slučaju plaćanja e-bankingom ili općom uplatnom - u trenutku kada Poljski dom d.o.o. elektroničkim putem zaprimi narudžbu.

 

Izjava o sigurnosti plaćanja

HT Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka - Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam.

ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem 'vatrozida' (firewalla).

Prodavatelj pridržava pravo kontaktirati Kupca prije isporuke, radi dodatnih informacija o terminu dostave

 

Prijevoz i dostava

Naručenu robu pakiramo u kutije prilagođene Vašoj narudžbi, te se za svaki takav paket naplaćuje iznos dostave 5,31 €.

Molimo Vas da planirate Vašu narudžbu u odgovarajućoj količini kako bi smanjili rizik od oštećenja pri transportu na minimum.

Dostava se vrši do ulaza u stambeni objekt željene adrese.

Za narudžbe koje su temelj individualno dogovorenih uvjeta prodaje ne važi navedeno.

 

Šteta pri transportu robe

Svu robu isporučujemo u posebno prilagođenoj ambalaži koja smanjuje riziko od nastanka štete. Ukoliko bi se ipak dogodila šteta tijekom transporta (lom neke boce ili slično) robu niste dužni preuzeti. U tom slučaju molimo da odmah obavijestite nas i dostavljača.

 

Raspoloživost

Pojedine proizvode iz naše trgovine, posebice one rijetke i skupocjene Whisky, možebitno nismo u mogućnosti isporučiti u dostatnim količinama. Vina koja nudimo imaju naznačenu godinu berbe.

U iznimnim slučajevima, a isključivo kod redovnih, mlađih vina, zadržavamo si pravo da Vam isporučimo proizvod iz prethodnog ili slijedećeg godišta berbe.

 

Povrat i reklamacije

Povrat

Prije samog sklapanja Ugovora, Kupac ima mogućnost pregledati Uvjete korištenja te obavijest o pravu Kupaca na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora Sukladno članku 77, stavak 1. Zakona o zaštiti Kupaca, Kupac može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana od predaje robe u posjed Kupcu bez navođenja razloga.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom
da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena.

Sukladno članku 77., stavak 5. Zakona o zaštiti Kupaca, Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode,
obilježja i funkcionalnosti robe. Vraćeni proizvod mora biti u originalnom pakiranju i sa deklaracijom, te pripadajućim sadržajem i računom. Poljski dom d.o.o. utvrđuje uvjete povrata - postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda.

Kupac snosi trošak povrata robe.

 

Pravo na jednostrani raskid ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija ili sklopljenog na daljinu

Kupac može, ne navodeći razlog, jednostrano raskinuti ovaj ugovor, u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora ili po njegovom primitku.

Pravo na jednostrani raskid ugovora počinje teći od datuma isporuke tj. od datuma za osobno preuzimanje pošiljke.

Kako bi ostvario pravo na jednostrani raskid, kupac mora trgovcu pisano dostaviti obavijest u kojoj navodi da raskida ugovor.

Obavijest mora biti napisana na trajnom mediju i sadržavati podatke koji su niže naznačeni, a može se dostaviti kao pismo poslano poštom ili elektronička pošta.

Ako kupac koristi svoje pravo na jednostrani raskid, neće snositi u vezi s tim nastale troškove osim izravnih troškova povrata robe te umanjenja vrijednosti robe.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

 

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora možete elektronički ispuniti i poslati.

 Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

 


 


Obavijest o jednostranom raskidu ugovora


 


Za Poljski dom d.o.o., Maceljska ulica 19, 10000 Zagreb, info@poljskidom.hr, +385 (0)1 386 43 53

Ja, _________________________________________________ (ime i prezime potrošača) iz
___________________________________________________ (adresa potrošača: mjesto, ulica, broj) ovime izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o kupnji sljedeće robe/usluge:
____________________________________________________________ (upišite naziv artikla)
prema broju računa ili broju narudžbe ____________________ (upišite broj dokumenta) primljene
dana _____________________ (upišite datum).

 

 

 

U _____________________ (grad/mjesto) dana _____________________ (datum).

 

 

 

__________________________
Potpis potrošača
(samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru).

 

Preuzmi obrazac za jednostrani raskid ugovora (.docx)

 

Rješavanje sporova

U slučaju spora između kupca i prodavatelja, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore, prijedlog za mirenje Centru za mirenje ili Europskoj komisiji putem obrasca za online rješavanje sporova.

Eventualne sporove trgovac i potrošač nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Zagrebu.

 

Privatnost

 

Tvrtka Poljski dom d.o.o. obvezuje se da će poštivati (čuvati) privatnost svih naših kupaca.

Prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i informiramo kupce o načinu njihova korištenja.

Ostavljamo Vam kao cijenjenim kupcima, mogućnost izbora o upotrebi Vaših podataka, uključujući mogućnost odluke želite li ili ne da se Vaše ime ukloni s lista koje se koriste za informativno/marketinške kampanje.

Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo ovlaštenim djelatnicima tvrtke Poljski dom d.o.o. kao i kurirskoj službi, kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Svi djelatnici naše tvrtke kao i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.